Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_W08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
  • P7S_WK_TA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
  • P7S_WK_TA_02
    Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.