Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienia do EKO:
  • P7S_UU_XA_01
    Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.