Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_U10
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • P7S_UW_InzA_02
    Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
  • P7S_UW_InzA_03
    Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.