Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_K03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej
Odniesienia do EKO:
  • P7S_KO_TA_02
    Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.