Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_W04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.