Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_W07
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym, posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w tym także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy w jednostkach medycznych
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WK_XA_02
    Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.