Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego; potrafi przeprowadzić analizę i dyskusje danych doświadczalnych i, zaprezentować wnioski w formie raportu ustnego i pisemnego
Odniesienia do EKO:
 • P7S_UW_XA_02
  Absolwent potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych właściwych dla danego kierunku studiów.
 • P7S_UW_XA_03
  Absolwent potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe i możliwości optymalizacji stosowanych procedur.
 • P7S_UK_XA_01
  Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
 • P7S_UK_XA_02
  Absolwent potrafi prowadzić debatę.
 • P7S_UW_InzA_01
  Absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.