Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
działając w sposób kreatywny ma świadomość zakresu swojej wiedzy i skutków wpływu podejmowanych decyzji na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego i związanej z tym odpowiedzialności
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KK_XA_01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
  • P6S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.