Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
 • P7S_KK_XA_01
  Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści.
 • P7S_KK_XA_02
  Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
 • P7S_KO_XA_01
  Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 • P7S_KO_XA_03
  Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
 • P7S_KR_XA_01
  Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: – rozwijania dorobku zawodu, – podtrzymywania etosu zawodu, – przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.