Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_W02
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W03
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze