Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_W14
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii