Dane EK kierunkowego:
Kod:
FCB3A_W06
Kierunek obejmowany:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań w stopniu pozwalającym na prowadzenia badań konkurencyjnych w skali światowej.
Odniesienia do EKO: