Dane EK kierunkowego:
Kod:
FCB3A_W08
Kierunek obejmowany:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat wybranych problemów z biofizyki lub chemii lub fizyki lub inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.
Odniesienia do EKO: