Dane EK kierunkowego:
Kod:
FCB3A_W12
Kierunek obejmowany:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Efekt kształcenia:
Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej
Odniesienia do EKO: