Dane EK kierunkowego:
Kod:
FCB3A_W15
Kierunek obejmowany:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Efekt kształcenia:
Absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.
Odniesienia do EKO: