Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U01
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U01
    stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów