Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U12
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego
Odniesienia do EKO:
 • P1A_U03
  wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • P1A_U06
  przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • Inz1A_U01
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski