Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U14
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
  • P1A_U01
    stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne