Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U15
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność czytania map
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł