Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U20
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U10
    posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów