Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U23
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich