Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_K01
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie