Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_W07
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_WG) Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań w stopniu pozwalającym na prowadzenia badań konkurencyjnych w skali światowej.
Odniesienia do EKO: