Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_W08
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_KO) Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy z dziedziny nauk fizycznych, w tym w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
Odniesienia do EKO: