Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_U07
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_UW) Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
Odniesienia do EKO: