Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_U09
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_UK) Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
Odniesienia do EKO: