Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_U10
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_UU) Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Odniesienia do EKO: