Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_K05
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_KO) Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy
Odniesienia do EKO: