Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_K06
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_KR) Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.
Odniesienia do EKO: