Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U14
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski