Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE1A_W12
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
ma niezbędną wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz o doborze właściwych materiałów budowlanych. Posiada podstawową wiedzę o planowaniu prac konserwatorskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej