Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE1A_K12
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
ma świadomość roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób