Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U19
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne