Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W11
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu ciepła i masy w materiałach wieloskładnikowych, wielofazowych i kompozytowych
Odniesienia do EKO: