Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W12
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę nt. technik i narzędzi programowania z wykorzystaniem programowania równoległego, wykorzystania maszyn wieloprocesorowych, klastrów obliczeniowych i innych zaawansowanych technik obliczeniowych
Odniesienia do EKO: