Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W16
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów.
Odniesienia do EKO: