Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W17
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów
Odniesienia do EKO: