Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W18
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do EKO: