Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
Odniesienia do EKO: