Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_U12
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego
Odniesienia do EKO: