Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_K04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
Odniesienia do EKO: