Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC1A_W06
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych
Odniesienia do EKO:
 • T1A_W03
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W04
  ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W05
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W06
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • T1A_W07
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów