Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC1A_U03
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne