Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC1A_K06
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób