Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Zna metody badań właściwości konstrukcyjnych, optycznych, elektrycznych i cieplnych materiałów, w tym metody wytrzymałościowe oraz termoanalityczne
Odniesienia do EKO: