Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W10
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
Odniesienia do EKO: