Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W15
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów
Odniesienia do EKO: