Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL2A_W05
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
Odniesienia do EKO:
  • H2A_W03
    ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • H2A_W02
    zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym