Dane EK kierunkowego:
Kod:
SO1A_K02
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie