Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_W01
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_WG) Absolwent posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową – fizyką lub biofizyką i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w tym główne trendy rozwojowe.
Odniesienia do EKO: